İTFAİYECİLİK İLE İLGİLİ DÖKÜMAN VE BELGELER

Aşağa gitmek

İTFAİYECİLİK İLE İLGİLİ DÖKÜMAN VE BELGELER

Mesaj  dogan aksut Bir Çarş. Kas. 28, 2007 3:14 pm

EKİP ÇALIŞMASI

EKİP : 2 veya daha fazla iden oluşan belli bir amaca yönelik çalışan topluluk diye tanımlaya biliriz
İtfaiyecilerde bir ekiptir,olaylara ekip mantığı ile müdahale eder ve çalışırlar.
Yangın kontrolden çıkmış yanma olayı dır.En kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir.Aksi taktirde can ve mal kaybının büyük oranda olması söz konusudur.Bunun için yanıcı maddeyi tespit edip buna göre söndürme maddesi seçilerek uygun bir müdahale şekliyle yangın söndürülmelidir.Müdahalenin başarılı olabilmesi ;yanan maddenin cinsine,büyüklüğüne,uygun söndürücü maddenin seçilmesine ve bunların yanında ekip halinde çalışmaya bağlıdır.Aynı zamanda çalışmanın başarılı olabilmesi;personelin eğitim durumuyla,kabiliyetiyle,görev bilinci ve araç durumuyla ilgilidir.

YANGIN YERİNDE MÜDAHALE EKİBİNİN GÖREVİ

1.KURTARMA
Yangın alanında veya sirayet edebilecek bölgelerdeki insan ve hayvanların,daha sonrada değerli malzemelerin kurtarılması.
2.SÖNDÜRME
Yangının söndürülmesi,sirayetin önlenmesi
3.KORUMA
Yangın tehlikesi altındaki eşyaların korunması,zararlı gazların ve dumanların tahliye edilmesi
4.İLK YARDIM
Yangın yerinde veya olay mahalli dışında yapılan ilk yardım.
İtfaiyenin temel görevi insanların uğradığı yangın,sel,çökme,kayma ve benzeri felaketlere müdahale ederek zararı azaltmak ve insanları kurtarmaktır.Bu çalışmalardaki başarı derecesi olay yerindeki ekibin organizasyonuna ve koordinasyonuna bağlıdır.
Müdahale ekibi kişiden meydana gelir.Bu rakam mevcut personele göre ayarlanabilir.

EKİP AMİRİ A

ŞOFÖR Ş

MÜDAHALE GRUBU M - M

SU GRUBU S - S

HORTUM GRUBU H – H – H

EKİP ORGANİZASYONU

Ekibin organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlayacak olan ekip amiridir.Büyük olaylarda farklı ekipler olaya müdahale ettiğinden ve olayda genellikle ekipler değiştiğinden ve her olay farklı özellik gösterdiğinden daha önce hazırlanan planların tam olarak uygulanması mümkün değildir.Olay yerinde ekiplerin niteliklerine ve olayın boyutlarına uygun program hazırlanması gerekir.Bunda ekip amirlerinin bilgi seviyesi ve deneyimi çok önemlidir….

EKİP PERSONELİNİN GRÖVLERİ
EKİP AMİRİ
Ekibin müdahalesini yönetir ve devamlı hareket halindedir.Yanıcı maddenin cinsine uygun söndürücü kullandırmalı,emrindeki personeli gözetmeli,tehlikelere karşı dikkatli olmalı ,hızlı karar verebilmeli,yangına müdahaleyi seri hale getirmeli,patlamalara karşı hem personeli hem de halkı bilgilendirmeli
İtfaiye olaylarının diğer olaylardan oldukça değişik tarafları ve aşamaları vardır.İtfaiyede komuta,itfaiye olaylarının niteliğine bağlıdır.Hiçbir olay bir ötekinin aynısı değildir.Dolayısı ile her olay kendine özgü müdahale ve organizasyon şekli olmalıdır.
1. Zaman faktörü
2. Taşıdığı tehlike riskleri
3. Olay yerinin uygunsuzluğu
ŞOFÖR:
Araç gereçten sorumlu,pompayı kullanmada tecrübeli,yangın yerinde hortum bağlantılarını yapar.Ekip amirinin talimatı doğrultusunda farklı görevler yapabilir.MÜDAHALE GRUBUİlk görevi kurtarmadır.Öncelikle yangın alanında bulunan canlıları uzaklaştırmaktır,çevredeki insanların uyarılması yapılırken bir taraftan da yangına müdahale eder.Birinci kolu çıkarır,fikrasyon ile hedef arasındaki hortumları serer.
SU GRUBU
Kurtarma ile meşgul olur.Pompaya ve araç deposuna su irtibatını sağlar,su temini görevini tamamladıktan sonra ikinci müdahale grubunu oluşturur.
HORTUM GRUBUKurtarma ile meşgul olur,pompa ile fikrasyon arasındaki hortumları serer,görevini tamamladıktan sonra üçüncü müdahale grubunu oluşturu
avatar
dogan aksut

Mesaj Sayısı : 68
Kayıt tarihi : 26/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

İTFAİYECİLİK İLE İLGİLİ DÖKÜMAN VE BELGELER

Mesaj  dogan aksut Bir Çarş. Kas. 28, 2007 3:17 pm

Önsöz
- Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü'nün Meslek Standardları Hazırlık Grubu'nca hazırlanmış ve
TSE Teknik Kurulu'nun 13 Mart 2003 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
- Bu standard ın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.
- Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üreticilimalatçı ve tüketici durumundaki
konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.

____________________
____________________

İTFAİYECİ ­- BELEDİYE TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN İTFAİYE ŞOFÖR Atıf yapılan standardlar References
!
TS 9222/Nisan 1991
"Hortumlar-Yangın söndürmede kullanılan -itfaiye araçları içhı" "Fire hoses"
TS 9870/Şubat 1992
"itfaiye teşkilatı - Yangın sonrası işlemler" "Fire brigades - Procedures after fire"
TS 9891 EN 1147/Mart 2003
"Portatif merdivenler - Yangında kullanılan" "Portable Iadders for fire service use"
/


itfaiyeci - Belediye teşkilatmda çalışan itfaiye ŞOFÖRÜ

0 Konu, tarif, kapsam, uygulama alanı
0.1 Konu
Bu standard, belediye itfaiye teşkilatlarında görev yapan itfaiye şoförü ile itfaiye şoförlüğünün tarifine, sınıflandırılmasına, sınıf özelliklerine, kullanılacak araç - gereç ve ekipmanın belirtilmesi ile bu alandaki bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesine dairdir.
0.2 Tarifler
0.2.1 itfaiye
itfaiye; yangın, trafik kazası, diğer kazalar ile su baskını, deprem ve her türlü benzeri afetlere müdahale, arama ve kurtarma, ilk yardım, tahliye ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında önleyici tedbir almayı sağlama ve denetleme, bu kuruluşlardaki personele yangınla mücadele başta olmak üzere yangın, kaza ve afet konularında eğitim verilmesine ilişkin tüm faaliyetlerin bütünü ya da bu hizmetleri yürüten yerel yönetim birimidir.
0.2.2 itfaiyecilik
Itfaiyecilik, Madde 0.2.1 'de tanımlanan hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili meslek alanıdır.
0.2.3 itfaiyeci
itfaiyeci; yangın, trafik kazası, diğer kazalar ile su baskını, deprem ve her türlü benzeri afetlere müdahale, ­
arama ve kurtarma, ilk yardım, tahliye ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında önleyici tedbir almayı sağlama ve denetleme, bu kuruluşlardaki personele yangınla mücadele başta olmak üzere yangın, kaza ve afet konularında eğitim verilmesine ilişkin tüm hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinde görevalan itfaiye teşkilatı içinde istihdam edilmiş her kademedeki personeldir.
0.2.4 Sürücü
Sürücü, karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
0.2.5 Şoför
Şoför, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
0.2.6 itfaiye şoförlüğü
itfaiye şoförlüğü, itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü aracın olay yerine intikali ve aracın teknik özelliğine göre kullanılması ve verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili meslek alanıdır.
'
0.2.7 itfaiye şoförü
Itfaiye şoförü, itfaiye teşkilatında görev yapan en az lise mezunu, askerlik görevini yapmış 27 yaşından gün almamış, boyu en az 1,60 m olan ve 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesine sahip, ilgili mevzuatta öngörülen sağlık şartlarını taşıyan ve teşkilat tarafından verilen itfaiyecilik temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve yangın söndürme ile yangın, kaza doğal afetlere müdahale ile diğer hizmetlerin yürütülmesinde sorumlu olduğu itfaiye aracını kullanan, çalışmalara fiilen katılan, mesleğinin gerektirdiği diğer temel ve meslekı özelliklere sahip personeldir.
Not - Standard metninde, itfaiyeci - itfaiye şoförü bundan sonra sadece itfaiye şoförü olarak ifade edilmiştir.
0.2.8 itfaiye başşoförü
Itfaiye başşoförü; itfaiye şoförünün disiplin, eğitim, yönetim, görev dağılımı ile sorumlu oldukları araçların hizmete hazır tutulmasından sorumlu E sınıfı ehliyete sahip en az 5 yıl itfaiye şoförlüğü yapmış ve araçların teknik donanımını bilen mesleğinin gerektirdiği diğer temel ve meslekı özelliklere sahip kişidir.
0.2.9 Temel ve mesleki özellikler
Temel ve meslekı özellikler; itfaiye şoförünün işçi sağlığı ve iş güvenliği, kişisel beceriler, iletişim becerileri, bilgisayar okur yazarlığı, itfaiye araçlarının teknik ve kullanım özellikleri ile mesleğin icra edilmesinde gerekli meslekı bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar, mevzuata ve işin gereğine uygun yönetim bilgi ve becerisinin bütünüdür.

0.2.10 Kişisel beceriler
Kişisel beceriler; itfaiye şoförünün eğitim - öğretimle geliştirilebilen ancak kişiliğe bağlı becerilerin bütünüdür.
0.2.11 iletişim becerileri
Iletişim becerileri; itfaiye şoförünün okuma yazma, konuşma, dinleme ve anlama, muhakeme, kendini ifade etme, insan ilişkilerine özen gösterme, sabır ve hoş görülü olma, uygun iletişim türü ve tekniğini seçme/ uygulama konularındaki becerileridir.
0.2.12 Özel amaçlı taşıt
Özel amaçlı taşıt; özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran , cenaze, naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon) kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
.
0.2.13 itfaiye aracı
Itfaiye aracı; itfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan tahrip, arazöz, şnorkel, merdiven, kurtarma vb. ile diğer hizmet araçlarıdır.
0.2.14 Tahrip (personel taşıyıcı) aracı
Tahrip (personel taşıyıcı) aracı; itfaiye hizmetlerinden yangın ve kurtarma olaylarına müdahale için çıkış yapan ekibin amir ve personeli ile öncelikli kullanılacak malzemeyitaşıyan, ekibe öncülükyapan araçtır.
0.2.15 Arazöz aracı
Arazöz aracı; yangın söndürmede kullanılan su, köpük ve kuru kimyevi toz ile malzeme (hortum, lans, solunum cihazı, yangın söndürme cihazı, jeneratör vb.) ve ekipmanların bulunduğu özel donanımlı itfaiye aracıdır.
0.2.16 Kurtarma aracı
Kurtarma aracı; yangın, trafik kazası, göçük ve tabiı afetlerde kurtarma işlemleri için gerekli malzeme ve ekipman ile özel donanımlı itfaiye aracıdır.
0.2.17 Şnorkel aracı
Şnorkel aracı; yüksek binalarda meydana gelen kurtarma ve söndürme olaylarında kullanılan, değişik yüksekliklere (27 m, 32 m, 37 m, 42 m, 54 m, 68 m, 72 m ...) müdahale edebilen sepetli değişik tip ve büyüklükteki itfaiye aracıdır.
0.2.18 Merdiven aracı
Merdiven aracı; yüksek binalarda meydana gelen kurtarma ve söndürme olaylarında kullanılan, iç içe girebilen merdivenlerden oluşan sepeti veya asansörü bulunan değişik yüksekliklere (18 m, 22 m, 30 m, 37 m, 44 m, 53 m ...) müdahale edebilen değişik tip ve büyüklükteki itfaiye aracıdır.
0.2.19 Köpük kulesi
Köpük kulesi; petrol ve petrol ürünlerinden kaynaklanan büyük yangınlarda, köpük ve su sıkabilen uzaktan kumanda ile de idare edilebilen itfaiye aracıdır.
0.2.20 Mobil komuta aracı
Mobil komuta aracı; büyük yangınlarda ve afetlerde olay yeri koordinasyonu, haberleşme, yönetim faaliyeti ve değerlendirmenin yapıldığı bilgisayar, faks, telsiz, telefon donanımlı itfaiye aracıdır.
0.2.21 Geçiş üstünlüğü
Geçiş üstünlüğü, görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
0.3 Kapsam
Bu standard, belediye itfaiye teşkilatında "itfaiye şoförü" olarak çalışan personeli kapsar.
Bu standard, diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan personeli kapsamaz.
0.4 Uygulama alanı
Bu standard, Belediye itfaiye teşkilatlarında çalışan itfaiye şoförünün ve baş şoförünün özelliklerinin belirlenmesi
ve bu özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde uygulanır. .
1 Smıflandırma, özellikler,araç - gereç ve ekipman 1.1 Sınıflandırma
1.1.1 Sınıflar
Itfaiye şoförü :
Itfaiye şoförü Itfaiye baş şoförü
olmak üzere iki sınıftır.
1.2 Özellikler
Itfaiye şoföründe aranan özellikler Madde 1.1.1 'de ki sınıflara göre temel ve meslekı özellikler olarak aşağıda belirtilmiştir.
1.2.1 itfaiye şoförü
1.2.1.1 Temel ve mesleki özellikler
Itfaiye şoförünün sahip olması gereken asgari düzeydeki temel ve meslekı özellikler;
- Iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda sınıfına uygun temel bilgilere sahip olmak,
- Yangındankorunma, yangınla mücadele kurallarını bilmek,
- Araç kullanmada güvenli çalışma kurallarını bilmek ve bu kurallara uygun davranış göstermek -Işyerinin, temizlik, düzen, kıyafet, mesai ve işyeri disiplin kurallarına uymak - İlk yardım malzemelerini tanımak, fonksiyonlarını bilmek ve gerektiğinde doğru olarak kullanmak, -Işyerinin bölümlerini ve çevreyi tanımak,
- Araçların temizliğini düzenli olarak yapmak,
- Itfaiye hizmeti faaliyetinde ekip çalışmalarına katılmak ve uygun davranış göstermek,
- Yazışma tekniklerini bilmek -Kayıt tutma bilgisine sahip olmak,
-Iletişimde Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmak,
-Iş ilişkilerinde nezaket ve görgü kurallarına uygun davranmak,
-Iş esnasında telefon ve telsizi etkin bir iletişim aracı olarak kullanmak,
-Iş ortamında iş ahlakına uygun dürüst ve ölçülü olmak,
-Itfaiye araçların yasal zorunluluklarını bilmek,
-Kaza ve yaralanmalarda yapılacak hukuki işlemleri bilmek,
-Mesleği ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretmek,
-Itfaiye aracının periyodik bakımıarını yapmak ve yaptırmak,
-Itfaiye aracındaki basit arızaları tespit etmek,
-Bakım ve onarım planına uygun olarak araç bakımının yapılmasını sağlamak,
. -Dizel araçlarda hava alma işlemini bilmek ve yapmak,
-Itfaiye aracının özelliklerini (su, köpük sistemlerini) bilmek ve kullanmak,
-Itfaiye hizmeti ile aracın özelliklerinin uyumunu üst seviyede tutmak,
-Dinlediğini ve okuduğunu doğru anlama özelliğine sahip olmak,
-Duygu ve düşüncelerini uygun iletişim tekniği ile ifade etmek,
-Sorumlu olduğu bölgenin yol ve trafik durumunu önceden bilmek,
-Bölgenin yerleşm planı ve adreslerini doğru bilmek,
-Çevrede ve itfaiye aracında güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı tedbirler almak,
-Itfaiye araçlarının geçiş üstünlüğünü trafiği tehlikeye sokmadan duyulur ve görünür işaretler kullanarak sağlamak,
-Trafik ve yol durumuna uygun araç kullanma bilgisine sahip olmak,
-Sır saklamasının önemini bilmek ve sır saklamayı alışkanlık haline getirmek,
- Arazöz aracında bulunan araç-gereç ve ekipmanı tanımak, özelliklerini bilmek ve gerektiğinde kullanmak
(TS 92221), TS 9891 EN 1147), .
-Sorumlu olduğu araçta kişisel teçhizatını bulundurmak,
-Kurtarma aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
-Şnorkel aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
-Merdiven aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
-Köpük kulesi aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
- Işıldak aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
- Mobil komuta aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek,
-Meslekı toplantı ve seminerlere katılmak,
-Hizmet içi eğitimlere katılmak,
-Yaptığı işlerin verimli ve uygun kalitede olmasını temin etmek için gerekli işleri ve işlemleri yapmak,
-Aracın gerekli bakımıarını yaparak her an göreve hazır bulundurmak,
-Görevinde dikkatli ve özenli olmak,
-Iş ortamında soğukkanlı, sabırlı ve hoşgörülü olma - -Vardiya değişimi ve görev dağılımı içtimalarına katılmak,
-Iş programı ile belirlenen aracı kullanmak,
-Görev bildirimini (zil, telsiz, telefon, anons vb.) aldığı andan itibaren öngörülen sürede ve süratle . araç mahalline intikal ederek aracını hareket ettirmek,
-Olay yerine giderken, itfaiye araçlarının geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,
-Olay yerine giderken, tepe lambaları ve sirenleri kullanmak,
-Itfaiye ekibinin araç konvoyundaki yerini trafiği tehlikeye sokmadan aracı kullanmak,
-Olay yerine ulaşınca, ekip amirinin veya baş şoförün talimatına uygun olarak aracını konuşlandırmak, . -Araçtan araca su takviyesinin nasıl yapılacağını bilmek,
-Olay yeri aydınlatmasının nasıl yapılacağını ve projektörün çalışmasını bilmek,
-Yangın yerinde şoförün neler yapacağını bilmek ve uygun davranış göstermek (TS 9870),
-Araç motopompunun özelliğini bilmek, su ve köpüğün nasıl hazır hale getirileceğini bilmek,
-Araçların yakıt ikmalini düzenli olarak yapmak,
-Gerektiğinde ve zamanında aracın yağ değişimini yaptırmak.
1.2.2 itfaiye Baş şoförü
1.2.2.1 Temel ve mesleki özellikler
Madde 1.2.1.1 'deki temel ve meslekı özelliklere ilave olarak itfaiye baş şoförünün sınıfına uygun sahip olması gereken temel ve meslekı özellikler;
-Araç kullanmada güvenli çalışma kurallarını bilmek ve bu kurallara uygun davranış göstermek,
-Işyerinin, temizlik, düzen, kıyafet, mesai ve işyeri disiplin kurallarına uymak,
-ilk yardım malzemelerini tanımak, fonksiyonlarını bilmek ve gerektiğinde doğru olarak kullanmak , Araçların temizliğini düzenli olarak yaptırmak,
-Itfaiye hizmeti faaliyetinde ekip çalışmalarına katılmak ve uygun davranış göstermek,
-Konusu ile ilgili uygun yazışma ve kayıt tekniğini seçmek,
-Iletişimde Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel konuşmak,
-Iş ilişkilerinde nezaket ve görgü kurallarına uygun davranış gösterilmesini sağlamak,
-Iş esnasında telefon ve telsizi etkin bir iletişim aracı olarak kullanmak ve kullanılmasını sağlamak, Maiyetinde çalışanlar için herfırsatta örnek davranışlar göstermek,
-Iş ortamında iş ahlakına uygun dürüst ve ölçülü olmak,
-Dinlediğini ve okuduğunu anlama özelliğine sahip olmak,
-Duygu ve düşüncelerini uygun iletişim tekniği ile ifade etmek,
-Yaptığı işlerin verimli ve uygun kalitede olmasını temin etmek için gerekli işleri ve işlemleri yapmak,- -Kurtarma aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun -kullanımını sağlamak ve denetlemek, - -Şnorkel aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek, -Merdiven aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek,- -Köpük kulesi aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek, - -Işıldak aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek, - Kumanda aracını ve malzemelerinin özelliklerini bilmek ve uygun kullanımını sağlamak ve denetlemek, - Araçların gerekli bakımıarını yaptırarak her an göreve hazır bulundurulmasını sağlamak,
-Şoförlerin görevlendirilmesini planlamak ve uygulamak,
-Göreve gidecek araçlara şoför görevlendirmek,
-Görev bildirimini (zil, telsiz, telefon, anons vb.) aldığı andan itibaren öngörülen sürede ve süratle mahalline intikal ederek aracını hareket etmesini sağlamak ve gerektiğinde kullanmak,
-Olay yerine ulaşınca, araçların yerleşimi ve şoförler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
-Araçtan araca su takviyesinin doğru ve hızlı yapılmasını sağlamak,
-Olay yeri aydınlatmasının nasıl yapılacağını ve projektörün çalışmasını bilmek ve yapılan işlemleri denetlemek,
-Araç motopompunun özelliğini bilmek, su ve köpüğün nasıl hazır hale getirileceğini bilmek,
- Araçların yakıt ikmalini yaptırmak,
- Araçların periyodik bakımıarının zamanında yapılmasını sağlamak.
1.3 Kullanılan asgari araç - gereç ve ekipman
Itfaiye şoförünün ve baş şoförünün kullandığı asgari araç-gereç ve ekipmanlar;
itfaiye hizmet araçları (oto, pikap, tahrip, arazöz, kurtarma, otomatik merdiven, şnorkel vb), Projektör, -Jeneratör,
- Araçta bulunan seyyar ve sabit motopomp,
-Kriko,
- Masa, el telsizi ve aparatları,
-Reflektör,
-Ilk yardım çantası,
- Telefon,
- Araç üzerinde bulunan el aletleri,
-Muşamba,
-Çizme,
-Miğfer,
-Eldiven.
avatar
dogan aksut

Mesaj Sayısı : 68
Kayıt tarihi : 26/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

İTFAİYECİLİK İLE İLGİLİ DÖKÜMAN VE BELGELER

Mesaj  dogan aksut Bir Çarş. Kas. 28, 2007 3:45 pm

iTFAiYECi - BELEDiYE TEŞKiLATlNDA ÇALIŞAN iTFAiYE ÇAVUŞU
Atıf yapılan standardlar
References
"itfaiye Teşkilatı - Yangın Sonrası işler"
"Fire Brigades - Procedures After Fire"
"itfaiyeciler için Koruyucu Eldivenler-Yangınla Mücadele için
Koruyucu Elbiselerin Özellikleri ve Deney Metotları" "Protective Ctothing Fire Fighters - Requirements And Test
Methods For Protective Ctothing For Firefighing"
"itfaiye Teşkilatı - Yangın istatistiği Kuralları" "Fire Brigades-Ru/es For Fire Statistics"
"itfaiye Teşkilatı Teçhizatı -Koruyucu Başlıklar"
"He/men ts For Fire Fihts"
"itfaiye Teşkilatı - Solunum Cihazları - Kullanım Kuralları" "Fire Brigades - The Ru/es for Using of Breathing Apparatus"
itfaiyeci - Belediye teşkilatında çalışan itfaiye çavuşu 0 Konu, tarif, kapsam, uygulama alanı
0.1 Konu
Bu standard, itfaiye teşkilatında görev yapan itfaiye çavuşunun tarifine, sınıflandırılmasına, sınıf özelliklerine, kullanılan araç - gereç ve ekipman ın tespiti ile bu alandaki bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesine dairdir.
0.2 Tarifler
0.2.1 itfaiye
itfaiye; yangın, trafik kazası, diğer kazalar ile su baskını, deprem ve her türlü benzeri afetlere müdahale, arama ve kurtarma, ilk yardım, tahliye ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında önleyici tedbir almayı sağlama ve denetleme, bu kuruluşlardaki personele yangınla mücadele başta olmak üzere yangın, kaza ve afet konularında eğitim verilmesine ilişkin tüm faaliyetlerin bütünü ya da bu hizmetleri yürüten yerel yönetim birimidir. .
0.2.2 itfaiye teşkilatı
itfaiye teşkilatı, belediye bünyesinde itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuş hizmet birimidir.
0.2.3 itfaiyecilik
Itfaiyecilik, Madde 0.2.1 'de belirtilen hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili meslek alanıdır.
0.2.4 itfaiyeci
Itfaiyeci, yangın, trafik kazası, diğer kazalar ile su baskını, deprem ve her türlü benzeri afetlere müdahale, arama ve kurtarma, ilk yardım, tahliye ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında önleyici tedbir almayı sağlama ve denetleme, bu kuruluşlardaki personele yangınla mücadele başta olmak üzere yangın, kaza ve afet konularında eğitim verilmesine ilişkin tüm hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinde görevalan itfaiye teşkilatı içinde istihdam edilmiş her kademedeki personeldir.
0.2.5 itfaiyeci eri
Itfaiye eri, itfaiye teşkilatlarında görev yapan en az lise mezunu, askerlik görevini yapmış, 27 yaşından gün almadan önce göreve başlamış, boyu en az 1,60 m olan, ilgili mevzuatta öngörülen sağlık ve diğer şartları taşıyan ve teşkilat tarafından verilen itfaiyecilik temel eğitimi başarı ile tamamlayan ve yangın söndürme ile yangın, kaza ve doğal afetlerde, arama - kurtarma ile ilk yardım çalışmalarına fiilen katılan ve itfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde görevli rütbesiz personeldir.
0.2.6 itfaiye onbaşısı
itfaiye onbaşısı, Madde 0.2.5 'de öngörülen şartları taşıyıp itfaiye eri olarak en az 3 yıl fiilen çalışan ve uygun kadronun bulunması ile görevde yükselme sınavında başarılı olan, itfaiye çavuşuna bağlı olarak görev yapan ve emrindeki erlerin eğitimi ve iş bölümünü sağlayan, sınıfındaki temel ve meslekı özellikleri taşıyan rütbeli personeldir.
0.2.7 itfaiye çavuşu
Itfaiye çavuşu, Madde 0.2.6 'da özellikleri taşıyıp en az 3 yıl fiilen itfaiye onbaşısı olarak görev yapan ve uygun kadronun bulunması ile görevde yükselme sınavında başarılı olan yada itfaiyecilik meslek yüksek okulu veya bir yüksek öğrenim programını bitirmiş olarak teşkilata katılan, bu alanda verilen hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlayan ve sınıfındaki temel ve meslekı özellikleri taşıyan rütbeli personeldir.
0.2.8 Temel ve mesleki özellikler
Temel ve meslekı özellikler, itfaiye çavuşunun sahip olması gereken temel ve meslekı alandaki bilgi, beceri, tutum ve davranışların bütünüdür.
0.2.9 Kişisel beceriler
Kişisel beceriler, itfaiye çavuşunun; sorumluluk, işe bağlılık, kendine güven, ekip çalışmasına uyum, müzakere, öz eleştiri, karar alma, dürüst ve iş ahlakına sahip olma, sabırlı ve hoş görülü olma gibi eğitim ­öğretimle geliştirilebilen ancak kişiliğe bağlı becerilerin bütünüdür.
0.2.10 iletişim becerileri
iletişim becerileri, itfaiye çavuşunun; dinleme, etkili ve güzel konuşma, kendini ifade etme, insan ilişkilerine özen gösterme gibi iletişim yöntem ve teknikleri ile uygun iletişim türü ve tekniğini seçme ve uygulama konularındaki becerileridir.
0.2.11 Tahrip ( personel taşıyıcı) aracı
Tahrip (personel taşıyıcı) aracı, itfaiye hizmetlerinden yangın ve kurtarma olaylarına müdahale için çıkış yapan ekibin amir ve personeli ile öncelikli kullanılacak malzemeyi taşıyan, eki be öncülük yapan araçtır.
0.2.12 Arazöz aracı
Arazöz aracı, yangın söndürmede kullanılan su, köpük ve kuru kimyevi toz ile malzeme (hortum, lans, solunum cihazı, yangın söndürme cihazı, jeneratör vb.) ve ekipmanların bulunduğu özel donanımlı itfaiye aracıdır.
0.2.13 Kurtarma aracı
Kurtarma aracı, yangın, trafik kazası, göçük ve tabi afetlerde kurtarma işlemleri için gerekli malzeme ve ekipman ile özel donanımlı itfaiye aracıdır.
0.2.14 Şnorkel aracı
Şnorkel aracı, yüksek binalarda meydana gelen yangın ve benzeri olaylarda kurtarma ve söndürme faaliyetlerinde kullanılan, değişik yüksekliklere (27m, 32m, 37m, 42m, 54m, 68m, 72m. ...) müdahale edebilen sepetli itfaiye aracıdır.
0.2.15 Merdiven aracı
Merdiven aracı, yüksek binalarda meydana gelen yangın ve benzeri olaylarda kurtarma ve söndürme faaliyetinde kullanılan, iç içe girebilen merdivenlerden oluşan sepeti veya asansörü bulunan değişik yüksekliklere (18m, 22m, 30m, 37m, 44m, 53 m. ... ) müdahale edebilen itfaiye aracıdır.
0.2.16 Köpük kulesi
Köpük kulesi, petrol ve petrol ürünlerinden kaynaklanan büyük yangınlarda, köpük ve su sıkabilen, uzaktan kumanda ile de idare edilebilen itfaiye aracıdır.
0.2.17 Mobil komuta aracı
Mobil komuta aracı; büyük yangın ve afetlerde olay yeri koordinasyonu, haberleşme, yönetim faaliyeti ve değerlendirilmenin yapıldığı bilgisayar, faks, telsiz ve telefon donanımlı itfaiye aracıdır.
0.3 Kapsam
Bu standard, belediye itfaiye teşkilatında itfaiye çavuşu olarak çalışan personeli kapsar.
Bu standard, diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan personeli kapsamaz.

0.4 Uygulama alanı
Bu standard, itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye çavuşunun özelliklerinin belirlenmesi ve özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde uygulanır.

1. Sınıflandırma, özellikler, araç ­­- gereç ve ekipman
1. 1 Sınıflandırma
1.1.1 Sınıflar
Itfaiye çavuşu bir sınıftır.
1.2 Özellikler
Itfaiye çavuşunu sahip olması gereken temel ve mesleki özellikler aşağıda belirtilmiştir
1.2.1 itfaiye çavuşu
1.2.1.1 Temel ve mesleki özellikler
itfaiye çavuşunun sınıfına uygun düzeyde sahip olması gereken temel ve meslekı özellikler;
- TS 1294i)'de yer alan itfaiye onbaşısının temel ve meslekı özelliklerine ilave olarak
-Sorumlu olduğu personelin işte verimliliğinden üstlerine karşı sorumlu olmak,
-Iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda sınıfına uygun bilgilere sahip olmak,
-Gerektiğinde araç kullanabilmek,
-Bilgisayar kullanabilmek,
-Grup psikolojisi bilgisine sahip olmak,
-Çalışma ve stres yönetimi bilgisine sahip olmak,
-Haberleşme bilgisine sahip olmak,
-Halkla ilişkiler bilgisine sahip olmak,
-Harita üzerinde yol güzergahı ve adres belirleme bilgisine sahip olmak,
-Hızlı ve doğru karar verebilme becerisine sahip olmak,
-Yangın istatistiği kurallarını bilmek (TS 10108),
-Ilk yardım kapsamında basit müdahalelerde bulunmak,
-Birey psikolojisine sahip olmak,
-Kayıt tutma bilgisine sahip olmak,
-Hasar tespiti bilgisine sahip olmak
-Iş yeri çalışma prosedürü bilgisine sahip olmak,
-Mesleğine ilişkin hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Yazışma teknikleri bilgisine sahip olmak,
-Arama - kurtarma bilgisine sahip olmak,
-Dikkatli olmak,
-Araştırmacı olmak,
-Ayrıntılara özen göstermek,
-Çalışkan olmak,
-Dürüst ve güvenilir olmak,
-Ekip çalışmalarında uyumlu olmak,
-Gesaretli olmak,
-Inisiyatif kullanmak,
-Ikna edebilme kabiliyetine sahip olmak,
-Iş disiplini ve meslek ahlakına sahip olmak,
-Iş yeri çalışma prensiplerine uymak,
-Kararlı olmak,
-Kendine güven duymak,
-Tarafsız olmak,
-Olaylar arasında bağlantı kurmak,
-Temiz ve titiz olmak,
-Saygılı olmak,
-Sabırlı olmak,
-Soğuk kanlı olmak,
-Yardım sever olmak,
-Zamanını iyi kullanmak,
-Dinleme yeteneğine sahip olmak,
-Türkçe'yi etkili ve güzel konuşmak,
-Kendini ifade edebilmek,
-Güler yüzlü olmak,
-Insan ilişkilerine özen göstermek,
-Uygun iletişim türü ve tekniğini seçmek,
-Görevlere ilişkin bilgi almak,
-Görevi kapsamında bilgi akışını sağlamak,
-Işleri planlamak,
-Görevli bulunduğu aracı sürekli temiz, bakımiı olarak göreve hazır bulundurmasını sağlamak,
-Iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasını sağlamak,
-Hizmette verimlilik kavramının önemini bilmek ve zaman, kaynak ve işgücü kullanımında . rasyonel davranmak,
-Iş ortamında teşkilatın hizmette kalite anlayışını temsil etmek.
-Personel yönetimine ilişkin temel kuralları bilmek,
-Problem çözebilme bilgi ve becerisine sahip olmak,
-Görevini ifa ederken çevre konusundaki yükümlülüklerini bilmek ve uygulamak,
-Meslekle ilgili toplantı seminer vb faaliyetlere katılmak,
-Meslekle ilgili yayınları takip etmek,
-Meslekle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak,
-Toplumu bilgilendirmeye yönelik yapılan tatbikatlara katılmak,
-Hizmetin verimini arttırmak ve aksaklıklara ilişkin rapor hazırlayıp üstlerine bildirmek,
-iş programı ile belirlenmiş aracı bilmek,
- Görev bildirimini (zil, telefon, telsiz, anons vb.) aldığı andan itibaren öngörülen sürede ve süratle . . araç mahalline intikal etmek ve edilmesini sağlamak,
-Görevli bulunduğu araçta kişisel teçhizatlarını hazır bulundurmak,
-Olayın özelliği ve gelişim süreci ile ilgili haber merkezinin telsiz anonslarını takip etmek,
-Araca bindikten sonra müdahale istenen olayın cinsine göre koruyucu elbisesini giymek ve . giyilmesini sağlamak (TS 9936 EN 469, TS 10224 EN 443),
-Olay yerinde grup amirinin veya başçavuşun verdiği görevleri yapmak ve aldığı talimatları uygulamak, . olay yerindeki çalışmalarda başçavuşa yardımcı olmak,
-Araçlardaki ekipmana ihtiyaç duyulması halinde araçtan alarak olay yerine getirilmesini sağlamak
veya kullanmak,
-Temiz hava solunum cihazının kullanılmasını sağlamak ve /veya kullanmak (TS 10370),
-Dönüş hazırlıkları aşamasında sorumlu olduğu malzemelerin toplanmasını sağlamak,
-Yangın sonrasında itfaiye çavuşunun yapacağı işlemleri bilmek ve yapmak (TS 9870),
-Olay yerinden dönüşte görevaracındaki eksiklikleri giderip tekrar göreve hazır hale getirilmesini sağlamak.
1.3 Kullanılan asgari araç - gereç ve ekipman Itfaiye çavuşunun ullandığı asgari araç-gereç ve ekipmanlar:
Tahrip ( personel taşıyıcı) aracı,
Arazöz aracı,
Tanker aracı,
Kurtarma aracı,
Otomatik merdiven aracı,
Şnorkel aracı,
Köpük kulesi aracı,
Kumanda otobüsü,
Işıldak aracı,
Ambulans aracı,
Hizmet aracı,
Bilgisayar ve donanımı,
Hortum,
Lans,
Melanjör,
Rekor, Ayırıcı, Kesici, Ram,
Tripot,
BucurRat,
Kriko seti,
Destek takozları,
Hava yastığı,
Hava tüpleri,
Temiz hava solunum cihazı ve donanımı,
Atlama yastığı,
Atlama çarşafı,
Kurtarma tüneli,
Kimyasal elbise,
Yangına yaklaşım elbisesi,
Miğfer,
Muşamba,
Çizme,
Emniyet kemeri,
Eldiven,
EI feneri,
P roj ektör,
Testere,
Beton kırıcı,
Beton delici,
Motopomp,
Megafon,
Sedye,
Ilk yardım malzemeleri, Gaz maskesi,
Gaz ölçüm cihazı,
Duman aspiratörü, Asansör anahtarları, Yangın söndürme cihazları, Kazma,
Kürek,
Kanca,
Balyoz,
Manivela,
Merdiven,
Kamera,
Terrnal kamera,
Fotoğraf makinası,
Sabit teksiz, oto ve el telsizi, Telefon,
Televizyon,
Video.
2 Özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Itfaiye çavuşunun, Madde 1 'de belirtilen özellikler yönünden yeterliliğinin Madde 2.1 'de belirtilen ölçme usul ve esaslarına göre ölçülerek Madde 2.2 'deki esaslara uygun olarak değerlendirilir.
2.1 Özelliklerin ölçülmesi
Itfaiye çavuşunun, teorik bilgi ve mesleki becerilerinin ölçülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
2.1.1 Bilgilerin itfaiye çavuşunun düzeyinde ölçülmesi; En az 10 soruluk klasik yazılı sınav ve,
En az 50 soruluk çoktan seçmeli test veya,
En az 50 soruluk doğru - yanlış tipi testi veya,
En az 50 soruluk doldurma tipi testlerden
biri ile bilgi düzeyi ölçülür.
avatar
dogan aksut

Mesaj Sayısı : 68
Kayıt tarihi : 26/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz