KURTARMA VE ÇIKARMA

Aşağa gitmek

KURTARMA VE ÇIKARMA

Mesaj  dogan aksut Bir Çarş. Kas. 28, 2007 4:28 pm

Su ve Buzdan Kurtarma

Her yerde sudan kurtarma ve iyileştirme çalışmaları için potansiyel vardır.Bu olaylar yüzme havuzları,göller,havuzlar,nehirler,akıntılar,diğer su birikintileri,alçak kaynaklı barajlar ve su arıtma tesisleri gibi yerlerde meydana gelebilir.Donma ısısına düşen yerlerde de buzla ilgili acil durum olaşabilir.Kurtarma ve iyileştirme arasındaki ayırım çok önemlidir.Kurtarma kazazedenin karaya oturduğu,debelendiği yada kısa süre (genelde yarım saatten az) suda kaldığı zaman yapılır.Bu durumlarda kazazedenin hayatını kurtarma olasılığı yüksektir.İyileştirme ise kazazedenin ölmesine yol açacak kadar uzun süre suda kaldığı durumlarda yapılır ve amaç vücudu eski haline getirmektir.

Tüm kurtarma personeli su ve buz olaylarına müdahale ederken gerekli kişisel koruyucu ekipmanı giymelidir.Normalde standart itfaiyeci giysisi tavsiye edilmez.Bu giysi önceleri su üzerinde kalmaya yardımcı olabilir ama sonunda su ile dolar ve kurtarıcıyı aşağıya çekerek,hareketi zorlaştırır.Uygun ekipman normal kıyafeti ve en az bir kişisel yüzme aracını (can yeleği) kapsar.Buzun yada soğuk suyun içinde yada çevresinde çalışırken,termal koruyucu kıyafet de giyilmelidir.

SUDAN KURTARMA METOTLARI

Sudaki acil durum sırasında bir kazazedeyi kurtarmak için aşağıdaki metotlar kullanılailir.

· Kazazedeye bir halat atın.

· Kazazedeye uzun bir sopa uzatın.

· Kazazedeye ucuna halat bağlı olan bir yüzme aracı atın.

· Kazazedeyi geri çekmek için bot kullanın.

· Kazazedeye doğru yüzün ve onu güvenli bir yere çekin.

Halat kullanırken kazazedeye doğru fırlatabilmek için bir ucuna ağırlık takın.Polietilen ve polipropilen halatlar çok kullanışlıdır,çünkü yüzer.Kazazede gerçekten debeleniyorsa halat atmak işe yaramaz çünkü kişi yine de su üzerinde kalmakta zorlanacaktır.Bu durumda,yüzme aracı bağlı bir halat atmak daha mantıklıdır.Böylece kişi emin bir yere doğru çekildiği için daha rahat su üzerinde kalır.Bot kullanılıyorsa,bunun hem kurtarıcıları hem de kazazedeyi / kazazedeleri taşıyacak kapasitede olmasına dikkat edilir.Ayrıcı,botun su içindeyken batmaksızın binilebilecek türden olması gerekir.Küçük kurtarma botlarının çoğunluğuna en güvenli şekilde ya baş yada kıç tarafından binilir.

Kurtarıcının kazazedeye kişisel olarak müdahale etmesi başvurulması gereken en son yöntemdir.Panik halindeki kazazedeler iyi niyetli kurtarıcılara zarar verebilir hatta onları suyun içine çekebilir.Eğer bu metodu kullanmak gerekirse,kazazedeyi arkadan kavramak en güvenli yoldur.

BUZDAN KURTARMA METOTLARI

Buzdan kurtarırken özellikle dikkatli olmak gerekir çünkü çalışma yüzeyi sağlam değildir ve kurtarıcıların vücut ısısının aniden düşmesi olasılığı vardır.Sağlam olmayan buzun üzerinde gitmenin en güvenli yolu dibi düz bir bot yada raft kullanmaktır.Buz daha çok kırılırsa kurtarıcılar buz üzerinde kendilerini iter ve sudan korunabilir.Bot bulmak mümkün değilse,kurtarıcılar merdiven üzerinden yada buza serilmiş bir kontrplak levha üzerinden çalışarak ağırlıklarını dağıtmalıdır.Tahta merdivenler idealdir çünkü buz kırıldığında su üstünde kalır.Deliğe erişildiğinde,kazazedeye halat yada sopa uzatılarak tutunması sağlanır ve bu kişi sudan çekilir.

Endüstriyel Çıkarma

Endüstriyel çıkarma itfaiyecilerin karşılaştığı en tehlikeli kurtarma olaylarından biridir.Kazazedeleri tuzağa düşürebilecek sayısız makine olduğu için,kazazedeleri çıkarma metotlarını listelemek mümkün değildir.Endüstriyel çıkarma işlemini planlarken,proses yaklaşımı kullanılmalıdır.Belli bir proses izlenirse,birçok endüstriyel çıkarma sorunsuz olarak yürütülebilir.Proses şöyledir :

1.Adım : Durumu inceleyin

2.Adım : Uzmanlardan yardım isteyin

3.Adım : Güç kaynaklarını kapatın

4.Adım : Makineleri dengeleyin

5.Adım : Tekrar inceleme yapın

6.Adım : Kazazedeyi çıkarın

7.Adım : Çıkarma ekipmanını toplayın

8.Adım : Bölgeyi güvenli hale getirin

Durum incelerken personel aşağıdaki hususları dikkate almalıdır :

· Kazazedenin sağlık durumu ve ne derece sıkıştığı

· Gereken kurtarma personelinin sayısı

· Gereken çıkarma ekipmanının türü ve sayısı

· Özel personele,ekipmana yada uzman yardımına gerek olup olmadığı

· Mevcut yangın düzeyi yada tehlikeli madde hasarı

Bu proses içinde bazen zor kararlar vermek gerekir ; ancak,bu gözlemler olayın geneli için çok önemlidir.Örneğin,eğer kazazede fazla sıkışmışsa ve aşırı kanaması varsa kişinin hayatını kurtarmak için olay yerine gelen bir doktor tarafından sıkışan uzvun kesilmesi gerekebilir.

İlk inceleme sırasında sorunun kurtarma ekibini aştığı anlaşılırsa,dışarıdan uzman çağrılır.Çoğu zaman bu uzman söz konusu makineleri tanıyan fabrika personelidir.Fabrika bakım personeli genellikle iyi bilgi kaynağıdır.Nadiren,yardım almak için makine üreticisi gibi fabrika dışı kaynaklara başvurmak gerekir.Bu dış kaynakların olay öncesi planlama aşamasında belirlenmesi gerekir.

ENDÜSTRİYEL ÇIKARMA PROSESİ

Çıkarma sürecinin ilk aşamasında güç kaynakları kapatılır.Her makinede yapılacak ilk hareket makineye gelen elektriği kesmektir.Bundan sonra,basınç altındaki hidrolik sıvılar,basınçlı hava,yaylalara depolanan enerji ve asılı parçaların potansiyel enerjisi gibi diğer enerji kaynakları kapatılmalıdır.

(NOT : Bu kuralın tek istisnası tam devir çalışacak şekilde tasarlanan makinelerdir.Elektrikli baskı makineleri ve metal delme makineleri gibi makineler güç kaynağı kesildiğinde devrelerini tamamlar ve kazazedeye daha çok zarar verir.Tam devirli makinelerdeki fiziksel çıkarma işleminin ilk aşaması makinenin dengelenmesidir.)

Güç kaynakları kapatıldıktan sonra,makine daha fazla hareket etmemesi için dengelenir.Bunu yapmak için diğer çıkarma olaylarında kullanılanlara benzer bloklar ve destek malzemesinden yararlanılır.Ancak,endüstri makinelerinde daha büyük destekler gerekir,çünkü bu makineler normalde kullanılan destekleri kesebilir.

Tüm güç kaynakları kapatıldıktan ve makine sabitlendikten sonra,kurtarıcılar tekrar durumu inceler.Bazen makinenin sabitlenmesi kazazedenin çıkarılması için yeterli olur.Eğer durum böyle değilse,başka işlemler yapmak gerekir.

Kazazedenin nasıl çıkarılacağına karar verirken,dört önemli faktör dikkate alınmalıdır

· Çıkarmayı tamamlamak için gereken zaman

· Çıkarmanın kazazede üzerindeki etkileri

· Çıkarmanın kurtarıcılar üzerindeki etkileri

· Çıkarmanın söz konusu ekipmana vereceği hasar

Kazazedeyi makineden çıkarırken kullanılan üç temel prosedür vardır.

· Kazazedeyi yerinden çıkarmak için makineyi elle normal şekilde çalıştırmak.Bu yöntem kazazede yaralı değil de yalnız sıkışmış durumdaysa tercih edilir.

· Makineyi parçalara ayırmak (Makineyi tanıyan ve fikir alınabilecek fabrika bakım personelinin hazır bulunması iyi olur).Parçalara ayırmanın en iyi yöntem olarak kullanıldığı üç durum vardır :

- Kazazede hafif yaralıysa ve hemen çıkarılması gerekmiyorsa

- Makine çok değerliyse ve makineye gelebilecek hasar garanti kapsamında değilse

- Makine çıkarma araçlarından etkilenmeyecek kadar sağlamsa

· Makine elle çalıştırılamıyorsa yada parçalara ayrılamıyorsa,makineyi zorlamak gerekir.Makine parçalarının kurtarıcılara yada kazazedeye zarar verebilecek şekilde tepki vermemesine özen gösterilmelidir.

Çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra kurtarma görevlileri aletleri toplayıp bakıma gönderirler.Bölge geride kalan insanlara zarar verme olasılığını ortadan kaldıracak emin bir durumda bırakılmalıdır.

Asansörden Kurtarma

Asansörde acil durum oluştuğunda genellikle ilk önce itfaiyeciler çağrılır.Bu tür durumlar çoğu zaman asansörlerin mekanik arıza yada elektrik kesintisi nedeniyle iki kat arasında kalması sonucu meydana gelir.Asansör kabininde müdahale gerektiren acil bir durum yoksa,yapılacak en iyi şey içeridekilere yardım çağrıldığını söylemek,sonra da asansör teknisyeninin gelip sorunu çözmesini beklemektir.Eğer ön girişimde bulunmak gerekirse,itfaiyecilerin asansörler ve nasıl çalıştıkları konusunda temel bilgi sahibi olmaları önemlidir.

ASANSÖR KABİNİ KAPILARI VE AÇIKLIKLARI

Asansör kapılarına kabinin üstünde bulunan bir elektrik motoru tarafından elektrik verilir.Kabin kapısının kilidi yoktur ve kapı elle iterek açılabilir : ancak kapılar açıkken kabinin hareketini engelleyen elektrikli bağlantılar vardır.Asansör kapıları kontrolör tarafından belli bir katta durması için kabine talimat verildiğinde otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde yapılır.Motorla çalışan kabin kapısı ayrıca asansör boşluğunun kapısını açmaya yarar.Asansör istenen katta durduğunda asansör boşluğunun kapıları kabin kapısına bağlı bir sürücü kanat yardımıyla açılır.Kabin kapısı açılırken,kanat asansör boşluğu kapısının kilidini açan bir tekerleğe vurur ve kabin kapısı asansör boşluğu kapılarını iterek tamamen açar.

Kapanırken de,asansör boşluğu kapısı kapatılırken sürücü kanat tekerlekten uzaklaşır ve boşluğun kapıları tekrar kilitlenir.Bu olay yalnızca kapıların açılması gerektiğinde meydana gelir ve kabin kat seviyesinden farklı bir yerde durduğunda olmaz

Giriş Panelleri

Asansör kabinlerinin ana kapılarına ek olarak,acil durumlarda kullanılan ilave çıkışlar da vardır.Bu çıkışlar kabinin tepesinde ve yan taraflarında bulunur.

Üst Çıkış

Elektrikle çalışan tüm asansörlerde bir üst çıkış vardır.Hidrolik asansörlerde üst çıkış olmayabilir çünkü sistemde manuel indirme valfi bulunur.Üst çıkış bu tür valflerin olmadığı durumlarda gerekir.Bu valf sorun çıktığında kabinin indirilmesini sağlar.Üst çıkış paneli normalde kabinin dışından kilitlidir ve bu yönde açılır.Ayrıcı bazı kabinlerde panel açıkken kabinin hareketini engelleyen elektrikli bağlantılar vardır.

Yan Çıkış

Birden çok asansör boşluğu olan donanımlarda,kurtarma çalışmaları sırasında bir kabinden diğerine geçebilmek için yan çıkışlar bulunur.Ama,manuel indirme valfi olan donanımlarda bu çıkış olmayabilir.Yan çıkışlarda panel açıkken kabinin hareketini engelleyen elektrikli bağlantılar olmalıdır.Paneller özel bir anahtarla içeriden yada üzerinde bulunan kolu kullanarak dışarıdan açılabilir.

Asansör Boşluğu Kapıları

Asansör boşluğu kapılarında,kabin kat seviyesinde durmadığı zaman kapıların açılmasını engellemek üzere panellerden birine monte edilmiş bir kilitleme mekanizması vardır.

Mandalı kilit tertibatının bir ucu şekillidir ve bu bir engelin etrafına takılarak kapıların açılması önlenir.Kilitsiz durumdayken mandalın şekli ucu engelden ayrılır ve kapı açılabilir.Mandal bir tekerleğe yada sürgü bloğuna bağlıdır ve bakin kat seviyesine geldiğinde kabin kapısına takılı sürücü kanat tekerleğin yada bloğun yanına gelir.Eğer kabin durmaya programlanmış değilse,kanat tekerleğin yanından değmeden geçer.Kabin duracaksa,kanat tekerleği iter,mandal açılır ve kabin kapısının hareketi asansör boşluğu kapısını iterek açar.Asansör boşluğu kapılarında sabit bir kuvvet uygulayarak kapıyı kapalı konuma doğru iten bir ağırlık yada yay sistemi vardır.Kabin kapısını açmak için uygulanan kuvvet,asansör boşluğu kapısının ağırlık kuvvetinden fazla olmalıdır.Elektrik motoru kabin kapılarını kapatırken,üzerinde bulunan ağırlık yada yay sayesinde asansör boşluğu kapısı kabin kapısı ile aynı anda kapanır.Daha sonra sürücü kanat tekerlek yada bloktan ayrılır ve mandal yerine yerleşerek asansör boşluğu kapısını kilitler ve kabin yoluna devam eder.
avatar
dogan aksut

Mesaj Sayısı : 68
Kayıt tarihi : 26/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

KURTARMA VE ÇIKARMA

Mesaj  dogan aksut Bir Çarş. Kas. 28, 2007 4:28 pm

ASANSÖR KONTROLÜ

Çağırma düğmesini harekete geçiren şey ne olursa olsun,asansör kabini çağrıldığı kata otomatik olarak gider.Isı duman yada nem etkisiyle asansör kontrol mekanizması çalışabilir.Bu şekilde çalıştırılan kabin yangının olduğu kata gidip kapılarını açıp içindekileri kötü koşullara maruz bırakabilir.Ancak,acil durumlarda müdahale edilmeksizin asansör kabinini kontrol edebilmek gerekir.Bunun için iki yöntem vardır :Bağımsız servis ve acil durum servisi.Her ikisi de hemen hazırda bulunmayabilen anahtarla kontrol edilir : bu nedenle,itfaiyeciler kontrol anahtarlarını nasıl elde edeceklerini bilmelidir.

Bağımsız Servis

Bağımsız servis hemen hemen tüm asansör donanımlarında bulunan ve kabinin manuel çalıştırılmasını sağlayan bir özelliktir.Kabin sadece içinde bulunan kişinin verdiği talimata göre hareket eder.Katlardan gelen sinyalleri dikkate almaz.

Bu,itfaiyeciler için bir avantajdır,çünkü dışarıdan gelen talimata göre katlarda yada yangının olduğu katta durmak zorunda kalmadan kabini istedikleri gibi hareket ettirirler.Bu servis genelde kabin içinde kilitli bir panelde bulunan ve I.S harfleriyle gösterilen bir düğme ile harekete geçirilir.Bazı durumlarda bu düğme ana lobideki kontrol panelindedir.Kabin bağımsız servise geçtikten sonra,hareket ve gidiş yönü kat seçme düğmelerinden birine basılarak belirlenir.İstenen kata gelindiğinde,kapı otomatik olarak açılır.Bu kontrol yöntemi sadece itfaiyenin yangın yerinde asansörü kullanma yetkisi varsa kullanılabilir.

Acil Durum Servisi

Son zamanlarda çıkan bir yenilik acil durum servisi işletim şeklidir.Çalıştırma aygıtı kabin kontrol paneline yerleştirilir ve bir anahtarla çalıştırılır.Bu aygıt çalışırken,asansör sadece kabin içinden gelen sinyallere göre hareket eder ve katlardan gelenleri dikkate almaz.Ayrıca,kapıları açmak ve kapamak için de uygun düğmeye basmak gerekir.Bu iki servis için de anahtar kullanmak gerekir.Bağımsız serviste düğmenin içinde bulunduğu panel anahtarla açılır.Acil serviste ise sistem anahtarlarla çalıştırılır.

ASANSÖRLERİN BOŞALTILMASI

Asansörle ilgili arızalarda,olay yerine gelen itfaiyeciler hemen bir asansör teknisyeni çağırmalıdır.Bu teknisyen insanların asansör kabininden normal yolla çıkmalarını sağlayan mekanik ayarlar yapar.Bazen teknisyen bulunmayabilir veya gelmesi çok uzun sürebilir.Ayrıca,kabin içinde sağlık durumu kritik olan insanlar olabilir ve itfaiyecilerin kabini hemen boşaltması gerekir.Asansör kurtarma işlemi için doğru kurtarma tekniklerinin uygulanması konusunda eğitim almak gerekir ve itfaiye kuruluşları eğitimsiz personelle kurtarma çalışması yapmamalıdır.İtfaiyeciler kesinlikle asansörü sürükleme amacıyla mekanik sistemde değişiklik yapmamalıdır.Asansör donanımındaki mekanik sistemde yapılacak ayarlamalar sadece asansör teknisyeninin görevidir.

Kabinin Yerinin Belirlenmesi

Kabinin boşaltılması gerektiğine karar verdikten sonra,kabinin yeri tam olarak belirlenmelidir.Bunun için lobideki gösterge paneline bakılabilir yada lobideki asansör boşluğu kapıları açılarak boşluğa bakılabilir.

İletişim Sağlanması

Kabin içindekilerle iletişim kurularak onlara güvende oldukları ve onları kurtarmak için çalışmalar yapıldığı söylenmelidir.Bir telefon yada interkom aleti yoksa asansörün durduğu yerin yakınındaki kapıdan bağırmak mesajları iletmek için yeterli olur.Kabin içindekilerle konuşmak,onlara moral vermek ve kendilerini kaybetmemelerini sağlamak açısından çok önemlidir ve itfaiyeciler kurtarma çalışmalarını kendileri de yapsa,teknisyeni de beklese mutlaka iletişim kurmalıdır.

Asansör Sabitlenmesi

Asansör kabininin en yakın kat seviyesine göre bulunduğu konuma bağlı olarak kurtarma prosedürleri değişir.Asansör kat seviyesine yakın (birkaç inç üstünde yada altında) kat seviyesinden aşağıda yada yukarı durabilir.Her durumda içeridekileri çıkarmak için farklı teknikler kullanmak gerekir.İtfaiyeciler durmuş olan asansör kabininin kurtarma çalışmaları başladıktan sonra tekrar hareket etmemesini sağlamalıdır.Asansörü sabitlemek için asansörü çalıştıran motorun ana güç devresi açılarak elektrikli kapama cihazı yerleştirilir yada sigorta çıkarılır.Başka bir metot panelde bir itfaiyeci görevlendirilmektedir.Bağlantı kesme düğmesi makine odasındadır ve bu düğme enerjiyi keserek ve frenleme yaparak asansörü hareketsizleştirir.Ayrı bir tedbir olarak,kabinin arıza durdurma düğmesine basılır böylece motorun enerjisi kesilmiş olur.Düğmeye basılması için kabindekilere talimat verilebilir ve itfaiyeciler kabine girince,düğmeye basılıp basılmadığını kontrol eder.Asansörler başta olmak üzere elektrikli aletlerle çalışırken güvenlik kilitleri kullanılmalıdır.Onaylı kilitler yardımıyla elektrik enerjisi kesildikten sonra kontrol dışında bir daha geri gelmez.Elektrik kontrol kutusundan kesildikten sonra bu kilitler asma kilitlerle birlikte kullanılır.Kilitler ve / veya emniyet tedbirleri asansörden kurtarma,kompaktör arızası,endüstriyel proses ekipmanı yada benzer durumları içeren olaylarda kullanılmalıdır.Ancak TÜM işletim personelinin güvende olması sağlandıktan sonra kilit çıkarılır ve elektrik verilir.

Asansör Boşluğu Kapılarının Açılması

Asansör boşluğu kapıları şekilli arıza anahtarları kullanılarak yada gerekirse zorla açılabilir.Birçok asansör donanımında kullanılan üç tip anahtar vardır :

· Ay şeklinde anahtar : Açıklığın içinde doğru birkaç inç sokulur ve aşağıya doğru çekilir.

· T – şeklinde anahtar : Açıklığa düz olarak sokulur ve kilit mekanizması çalıştırılır.

· Salma anahtar : Birbirine bağlı iki bölümden oluşur.Anahtar açıklığa yeterince sokulduğunda,ön kısım düşer ve arka kısımla 90 derece açı oluşturur.Daha sonra anahtar döndürülerek kilit açılır.

Kilitleme mekanizması anahtarla açıldıktan sonra,kapılar elle iterek açılır.Asansör anahtarları yoksa yada kullanılmıyorsa,diğer metotlara başvurulur.Asansör kat seviyesine yakın yada kat seviyesinde durmuşsa,içindekilere kabin kapısını iterek açmaya çalışmaları söylenir.

Bu anda,kabin kat seviyesine yeterince yakınsa asansör boşluğu kapısı da açılır ; değilse ; kabin kapısının açılmasıyla sadece kapalı durumdaki asansör boşluğu kapısı açığa çıkar.Ama,kilit mekanizması da görülüyorsa,kabindekiler bunu açmayı başarabilir.

Çok sayıda asansör boşluğu varsa sırıkla manevra denen başka bir metot kullanılır.Bunu uygularken,diğer bir asansör duran kabinin asansör boşluğu kapısıyla aynı hizaya getirilir.İnce bir sırık çalışan asansörün kabiniyle duvar arasından sokulur ve bununla duran asansörün kapı kilidine ulaşmaya çalışılır.

Kapıları açmanın pek tercih edilmeyen bir yöntemi de kapıyı zorla giriş aletleri kullanarak açmaktır.Bu yöntemle büyük olasılıkla kapı bükülecek kıvrılacak ama açılmayacaktır.Kapılar zorlanacaksa,bu işlemin tepede,kilide yakın yerde ve kapının açılma yönünde yapılması gerekir.

Kabindekilerin Çıkarılması

Asansör kabini kat seviyesi içerisinde durursa,kabin asansör boşluğu kapısındaki kilit mekanizmasını açabilmeye yetecek kadar kat seviyesine yakın olur.Kabinin boşaltılması için kapıların iterek açılması ve içeridekilerin yardımla çıkarılmaları yeterlidir.

Asansör kat seviyesinin aşağısında yada yukarısında durursa,içeridekiler çıkmak için ya tırmanmak yada eğilmek zorunda kalır.Kapılar açılınca,bir itfaiyeci içeri girerek,arıza durdurma düğmesine basılıp basılmadığını kontrol eder.Kabin kat seviyesi üzerinde durursa,kabinin altındaki,asansör boşluğuna bakan açıklık tehlike oluşturur.Bu boşluğa bir merdiven dayanarak birinin buraya düşmesi engellenir.

Kabinin üstüne ulaşmak için,kabinin yukarısındaki asansör boşluğu kapısı açılır.Can halatları ile buraya indirilen itfaiyeciler sadece dışarıdan açılan üst paneli açabilir.Asansördeki tavan panellerinin içeridekilerin üzerine düşmemesine dikkat edilmelidir.Çıkış paneli çıkarıldıktan sonra,kabine doğru bir merdiven indirilir ve bir itfaiyeci içeri girerek arıza durdurma düğmesini kontrol eder.İçerideki herkese can halatı bağlanır ve bu kişiler kabinin üstündeki açıklıktan yukarı çekilir.Kat seviyesinde bekleyen bir itfaiyeci bu kişilerin kat seviyesine çıkmasına yardımcı olur ve halatı çözer.Kabinin üstü kat seviyesinde değilse,bir merdiven gerekebilir.

Asansör donanımı çok sayıda asansör boşluğu içindeyse kabin içindekilerin yan çıkıştan boşaltılması etkin bir yöntemdir.Bu yöntemi uygulamak için,(bağımsız servis konumunda bulunan)bir kurtarma kabini duran kabinle aynı düzeye getirilir.Her iki kabinin yan çıkış kapıları açılır ve kurtarıcılar duran kabine girerek arıza durdurma düğmesini kontrol eder.İki kabin arasına bir yürüme tahtası konur ve yangın kancası tırabzan olarak kullanılıp insanlar kurtarma kabinine alınır.İnsanlara can halatı bağlanmalıdır.

Asansörde mahsur kalan kişiler oldukça endişeli olurlar.Kurtarıcıların sürekli olarak onlara güvende olduklarını,paniğe gerek olmadığını ve yakında asansörden kurtulacaklarını söylemeleri gerekir.

Yürüyen Merdivenden Kurtarma

Hareketli merdiven de denen yürüyen merdiven,dakikada 90 yada 120 ft (28 yada 36 m ) hızla ve daima tek yönde ilerleyen ve basamakları elektrikle işleyen merdivendir.Her basamak bir rayı takip eder,basamaklar birbirine bağlıdır ve basamak zinciri yardımıyla iskelet etrafında döner.Çalıştırma ünitesi genellikle üst kat seviyesinin altındadır ve sahanlık kaplaması ile örtülüdür.Tırabzanlar da merdivenle aynı hızda hareket eder.Yürüyen merdivenlerin çoğunda,yanık bir duvara yada tırabzanın zemine doğru indiği yere yerleştirilmiş,elle çalıştırılan durdurma düğmeleri vardır.Düğmeye basılınca merdiven durur ve arıza freni çalışır.Kurtarma işlemi sırasında yada itfaiyeciler merdivenden hortum geçirirken yürüyen merdiven durdurulmalıdır.Yan panellerin arkasına yada sahanlık kaplamasının altına mikro düğmeler konabilir.Bunlar çalıştırma ünitesine giden elektriği keser.

Modern yürüyen merdivenlerin tasarımı insanların merdivene sıkışma olasılığını neredeyse ortadan kaldırmaktadır.En sık karşılaşılan kurtarma olayı tamir çalışmaları sırasında bağlantılar arasında sıkışan tamircilerde görülür.

Bu durumda yapılacak en iyi şey kazazedeyi kurtarmak için başka bir yürüyen merdiven teknisyeninden yardım istemektir.Kazazedenin bilinci yerindeyse ve bilgi verebilecek durumdaysa,itfaiyecilere uygun kurtarma prosedürleri hakkında talimat verebilir.
avatar
dogan aksut

Mesaj Sayısı : 68
Kayıt tarihi : 26/11/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz